اگر شما به مرکز ما مراجعه داشته اید ارزیابی شما از نحوه پاسخ دهی پذیرش چگونه است؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
موثر ترین روش رفع موهای زائد از نظر شما چیست؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
موثر ترین روش های زیبایی پوست صورت از نظر شما چیست؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: