يکي از مهمترين اصول مراقبت از پوست هيدراتاسيون يا آبرساني پوست مي باشد.

 

پوست هاي خشک و کم آب به شدت در معرض آسيب بوده و روند پيري در اين نوع پوست ها سرعت بسيار بالاتري دارد. به همين منظور آبرساني به پوست نقش بسيار مهمي در جوانسازي و جلوگيري از پيري زودرس پوست دارد.
بعلاوه با هر بار آبرساني پوست شفاف، نرم و لطيف و بسيار شاداب خواهد شد.
در روش هيدرودرمي، پس از پاکسازي پوست مواد آبرسان را به وسيله جريان گالوانيک به عمق پوست وارد مي نمايند. استفاده از اين روش و به دنبال آن مصرف مرطوب کننده هاي مرغوب خشکي پوست برطرف شده و گام بلندي در پيشگري از پيري زودرس پوست برداشته مي شود.

هيدرودرم براي همه نوع پوستي مناسب ميباشد ،براي خانم ها، آقايان ، پير ،جوان بطور کلي ومخصوصا براي پوست هايي که علائم زير را داراباشند بيشتر توصيه مي شود :
• پوست هاي خشک
• پوست هاي چرب کم آب
• براي لطافت پوست ورساندن هيدروژن به پوست وجوانسازي پوست
همزماني انجام هيدرودرمي و پاک سازي پوست به به روند نتيجه گيري درمان کمک شاياني مي کند